FlexiBee API - Příklady použití

Sbírka příkladů volání FlexiBee API. Snažím se je udržovat aktuální, kompletní a dávající smysl. Takže pokud budete např. chtít zapsat novou fakturu, koukněte sem.


Faktura s adresou bez vazby na Adresář

<winstrom>
  <faktura-vydana>
    <id>ext:MOJE-FAKTURA-BEZ-ADRESARE-XML</id>
    <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
    <!-- adresa sídla -->
    <nazFirmy>Moje firma s.r.o.</nazFirmy>
    <ulice>Ulice 1234/123</ulice>
    <psc>12345</psc>
    <mesto>Hlavní město Praha</mesto>
    <stat>code:CZ</stat>
    <ic>123456789</ic>
    <dic>CZ123456789</dic>
    <!-- postovni adresa -->
    <postovniShodna>false</postovniShodna>
    <faNazev>Moje firma s.r.o. - post</faNazev>
    <faUlice>Ulice 1234/123 - post</faUlice>
    <faPsc>54321</faPsc>
    <faMesto>Hlavní město Praha - post</faMesto>
    <faStat>code:CZ</faStat>
    <!-- hodnota faktury -->
    <bezPolozek>true</bezPolozek>
    <sumOsv>1000</sumOsv>
    <sumCelkSniz2>2000</sumCelkSniz2>
    <sumCelkSniz>3000</sumCelkSniz>
    <sumCelkZakl>4000</sumCelkZakl>
  </faktura-vydana>
</winstrom>

{
  "winstrom": {
    "faktura-vydana": [
      {
        "id": "ext:MOJE-FAKTURA-BEZ-ADRESARE-JSON",
        "typDokl": "code:FAKTURA",
        "nazFirmy": "Moje firma s.r.o.",
        "ulice": "Ulice 1234/123",
        "psc": "12345",
        "mesto": "Hlavní město Praha",
        "stat": "code:CZ",
        "ic": "123456789",
        "dic": "CZ123456789",
        "postovniShodna": false,
        "faNazev": "Moje firma s.r.o. - post",
        "faUlice": "Ulice 1234/123 - post",
        "faPsc": "54321",
        "faMesto": "Hlavní město Praha - post",
        "faStat": "code:CZ",
        "bezPolozek": true,
        "sumOsv": 1000,
        "sumCelkSniz2": 2000,
        "sumCelkSniz": 3000,
        "sumCelkZakl": 4000
      }
    ]
  }
}

Další vlastnosti faktury, které můžete použít, naleznete na adrese https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/properties.


Faktura s vazbou na Adresář

<winstrom>
  <adresar update="ignore">
    <id>ext:MOJE-FIRMA</id>
    <!-- adresa sídla -->
    <nazev>Moje firma s.r.o.</nazev>
    <ulice>Ulice 1234/123</ulice>
    <psc>12345</psc>
    <mesto>Hlavní město Praha</mesto>
    <stat>code:CZ</stat>
    <ic>123456789</ic>
    <dic>CZ123456789</dic>
    <!-- postovni adresa -->
    <postovniShodna>false</postovniShodna>
    <faJmenoFirmy>Moje firma s.r.o. - post</faJmenoFirmy>
    <faUlice>Ulice 1234/123 - post</faUlice>
    <faPsc>54321</faPsc>
    <faMesto>Hlavní město Praha</faMesto>
    <faStat>code:CZ</faStat>
  </adresar>
  <faktura-vydana>
    <id>ext:MOJE-FAKTURA-S-ADRESAREM-XML</id>
    <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
    <firma>ext:MOJE-FIRMA</firma>
    <!-- hodnota faktury -->
    <bezPolozek>true</bezPolozek>
    <sumOsv>1000</sumOsv>
    <sumCelkSniz2>2000</sumCelkSniz2>
    <sumCelkSniz>3000</sumCelkSniz>
    <sumCelkZakl>4000</sumCelkZakl>
  </faktura-vydana>
</winstrom>

{
  "winstrom": {
    "adresar": [
      {
        "id": "ext:MOJE-FIRMA",
        "@update": "ignore",
        "nazev": "Moje firma s.r.o.",
        "ulice": "Ulice 1234/123",
        "psc": "12345",
        "mesto": "Hlavní město Praha",
        "stat": "code:CZ",
        "ic": "123456789",
        "dic": "CZ123456789",
        "postovniShodna": false,
        "faJmenoFirmy": "Moje firma s.r.o. - post",
        "faUlice": "Ulice 1234/123 - post",
        "faPsc": "54321",
        "faMesto": "Hlavní město Praha - post",
        "faStat": "code:CZ"
      }
    ],
    "faktura-vydana": [
      {
        "id": "ext:MOJE-FAKTURA-BEZ-ADRESARE-JSON",
        "typDokl": "code:FAKTURA",
        "firma": "ext:MOJE-FIRMA",
        "bezPolozek": true,
        "sumOsv": 1000,
        "sumCelkSniz2": 2000,
        "sumCelkSniz": 3000,
        "sumCelkZakl": 4000
      }
    ]
  }
}

Pokud chcete na záznamu v adresáři vyplnit další hodonoty, tak jejich kompletní seznam je dostupný na adrese https://demo.flexibee.eu/c/demo/adresar/properties.


Faktura s obecnou položkou bez vazby na Ceník

<winstrom>
  <faktura-vydana>
    <id>ext:MOJE-FAKTURA-S-OBECNOU-POLOZKOU</id>
    <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
    <bezPolozek>false</bezPolozek>
    <polozkyDokladu removeAll="true">
      <faktura-vydana-polozka>
        <id>ext:MOJE-FAKTURA-S-OBECNOU-POLOZKOU-1</id>
        <nazev>Název položky</nazev>
        <mnozMj>1</mnozMj>
        <cenaMj>100</cenaMj>
        <typSzbDphK>typSzbDph.dphZakl</typSzbDphK>
        <typCenyDphK>typCeny.sDph</typCenyDphK>
      </faktura-vydana-polozka>
    </polozkyDokladu>
  </faktura-vydana>
</winstrom>

{
  "winstrom": {
    "faktura-vydana":[
      {
        "id": "ext:MOJE-FAKTURA-S-OBECNOU-POLOZKOU",
        "typDokl": "code:FAKTURA",
        "bezPolozek" : false,
        "polozkyDokladu@removeAll": true,
        "polozkyDokladu": [
          {
            "id": "ext:MOJE-FAKTURA-S-OBECNOU-POLOZKOU-1",
            "nazev": "Název položky",
            "mnozMj": 1,
            "cenaMj": 100,
            "typSzbDphK": "typSzbDph.dphZakl",
            "typCenyDphK": "typCeny.sDph"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

Další vlastnosti položky dokladu naleznete na adrese https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana-polozka/properties.

Jak se pracuje s položkami dokladů se lépe dozvíte v článku FlexiBee API - položky dokladů.


Faktura s položkou s vazbou na Ceník (neskladový)

<winstrom>
  <cenik>
    <id>code:SLUZBA</id>
    <kod>SLUZBA</kod>
    <nazev>Služba</nazev>
    <skladove>false</skladove>
    <cenaZakl>1000</cenaZakl>
    <typCenyDphK>typCeny.bezDph</typCenyDphK>
    <typSzbDphK>typSzbDph.dphZakl</typSzbDphK>
  </cenik>
  <faktura-vydana>
    <id>ext:MOJE-FAKTURA-S-POLOZKOU-Z-CENIKU</id>
    <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
    <bezPolozek>false</bezPolozek>
    <polozkyDokladu removeAll="true">
      <faktura-vydana-polozka>
        <id>ext:MOJE-FAKTURA-S-POLOZKOU-Z-CENIKU-1</id>
        <cenik>code:SLUZBA</cenik>
        <mnozMj>1</mnozMj>
      </faktura-vydana-polozka>
    </polozkyDokladu>
  </faktura-vydana>
</winstrom>

{
  "winstrom": {
    "cenik": [
      {
        "id": "code:SLUZBA",
        "kod": "SLUZBA",
        "nazev": "Služba",
        "skladove": false,
        "cenaZakl": 1000,
        "typCenyDphK": "typCeny.bezDph",
        "typSzbDphK": "typSzbDph.dphZakl"
      }
    ],
    "faktura-vydana":[
      {
        "id": "ext:MOJE-FAKTURA-S-POLOZKOU-Z-CENIKU",
        "typDokl": "code:FAKTURA",
        "bezPolozek" : false,
        "polozkyDokladu@removeAll": true,
        "polozkyDokladu": [
          {
            "id": "ext:MOJE-FAKTURA-S-POLOZKOU-Z-CENIKU-1",
            "cenik": "code:SLUZBA",
            "mnozMj": 1
          }
        ],
      }
    ]
  }
}

Vlastnosti evidence Ceník je možné najít na adrese https://demo.flexibee.eu/c/demo/cenik/properties.


Faktura s položkou s vazbou na Ceník a Sklad

<winstrom>
  <cenik>
    <id>code:PRODUKT</id>
    <kod>PRODUKT</kod>
    <nazev>Produkt</nazev>
    <skladove>true</skladove>
    <cenaZakl>1000</cenaZakl>
    <typCenyDphK>typCeny.bezDph</typCenyDphK>
    <typSzbDphK>typSzbDph.dphZakl</typSzbDphK>
  </cenik>
  <skladova-karta>
    <cenik>code:PRODUKT</cenik>
    <sklad>code:SKLAD</cenik>
    <!-- u účetního období pozor, je to jeho zkratka, která se každý rok musí měnit. -->
    <ucetObdobi>code:2019</ucetObdobi>
  </skladova-kara>
  <faktura-vydana>
    <id>ext:MOJE-FAKTURA-S-POLOZKOU-Z-CENIKU-SKLAD</id>
    <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
    <bezPolozek>false</bezPolozek>
    <polozkyDokladu removeAll="true">
      <faktura-vydana-polozka>
        <id>ext:MOJE-FAKTURA-S-POLOZKOU-Z-CENIKU-SKLAD-1</id>
        <cenik>code:PRODUKT</cenik>
        <sklad>code:SKLAD</sklad>
        <mnozMj>1</mnozMj>
      </faktura-vydana-polozka>
    </polozkyDokladu>
  </faktura-vydana>
</winstrom>

{
  "winstrom": {
    "cenik": [
      {
        "id": "code:PRODUKT",
        "kod": "PRODUKT",
        "nazev": "Produkt",
        "skladove": true,
        "cenaZakl": 1000,
        "typCenyDphK": "typCeny.bezDph",
        "typSzbDphK": "typSzbDph.dphZakl"
      }
    ],
    "skladova-karta": [
      {
        "cenik": "code:PRODUKT",
        "sklad": "code:SKLAD",
        "ucetObdobi": "code:2019"
      }
    ],
    "faktura-vydana": [
      {
        "id": "ext:MOJE-FAKTURA-S-POLOZKOU-Z-CENIKU-SKLAD",
        "typDokl": "code:FAKTURA",
        "bezPolozek" : false,
        "polozkyDokladu@removeAll": true,
        "polozkyDokladu": [
          {
            "id": "ext:MOJE-FAKTURA-S-POLOZKOU-Z-CENIKU-SKLAD-1",
            "cenik": "code:PRODUKT",
            "sklad": "code:SKLAD",
            "mnozMj": 1
          }
        ],
      }
    ]
  }
}

Na skladové kartě je možné také vyplnit více informací. Seznam najdete na adrese https://demo.flexibee.eu/c/demo/skladova-karta/properties.


Faktura v cizí měně

<winstrom>
  <faktura-vydana>
    <id>ext:MOJE-FAKTURA-V-MENE-XML</id>
    <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
    <mena>code:EUR</mena>
    <kurz>25</kurz> <!-- nepovinné, FlexiBee může doplnit samo -->
    <kurzMnozstvi>1</kurzMnozstvi> <!-- nepovinné, FlexiBee může doplnit samo -->
    <!-- hodnota faktury -->
    <bezPolozek>true</bezPolozek>
    <sumOsvMen>10</sumOsvMen>
    <sumCelkSniz2Men>20</sumCelkSniz2Men>
    <sumCelkSnizMen>30</sumCelkSnizMen>
    <sumCelkZaklMen>40</sumCelkZaklMen>
  </faktura-vydana>
</winstrom>

{
  "winstrom": {
    "faktura-vydana": [
      {
        "id": "ext:MOJE-FAKTURA-V-MENE-JSON",
        "typDokl": "code:FAKTURA",
        "mena": "code:EUR",
        "kurz": 25,
        "kurzMnozstvi": 1,
        "bezPolozek": true,
        "sumOsvMen": 10,
        "sumCelkSniz2Men": 20,
        "sumCelkSnizMen": 30,
        "sumCelkZaklMen": 40
      }
    ]
  }
}


Faktura v cizí měně s položkou

<winstrom>
  <faktura-vydana>
    <id>ext:MOJE-FAKTURA-V-MENE-S-OBECNOU-POLOZKOU</id>
    <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
    <mena>code:EUR</mena>
    <kurz>25</kurz> <!-- nepovinné, FlexiBee může doplnit samo -->
    <kurzMnozstvi>1</kurzMnozstvi> <!-- nepovinné, FlexiBee může doplnit samo -->
    <bezPolozek>false</bezPolozek>
    <polozkyDokladu removeAll="true">
      <faktura-vydana-polozka>
        <id>ext:MOJE-FAKTURA-V-MENE-S-OBECNOU-POLOZKOU-1</id>
        <nazev>Název položky</nazev>
        <mnozMj>1</mnozMj>
        <cenaMj>100</cenaMj> <!-- jednotková cena v cizí měně, EUR -->
        <typSzbDphK>typSzbDph.dphZakl</typSzbDphK>
        <typCenyDphK>typCeny.sDph</typCenyDphK>
      </faktura-vydana-polozka>
    </polozkyDokladu>
  </faktura-vydana>
</winstrom>

{
  "winstrom": {
    "faktura-vydana":[
      {
        "id": "ext:MOJE-FAKTURA-V-MENE-S-OBECNOU-POLOZKOU",
        "typDokl": "code:FAKTURA",
        "mena": "code:EUR",
        "kurz": 25,
        "kurzMnozstvi": 1,
        "bezPolozek" : false,
        "polozkyDokladu@removeAll": true,
        "polozkyDokladu": [
          {
            "id": "ext:MOJE-FAKTURA-V-MENE-S-OBECNOU-POLOZKOU-1",
            "nazev": "Název položky",
            "mnozMj": 1,
            "cenaMj": 100,
            "typSzbDphK": "typSzbDph.dphZakl",
            "typCenyDphK": "typCeny.sDph"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}


Faktura s číslem dle externího systému (např. e-shopu)

<winstrom>
  <faktura-vydana>
    <id>code:EXTERNI CISLO</id>
    <kod>EXTERNI CISLO</kod>
    <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
  </faktura-vydana>
</winstrom>

{
  "winstrom": {
    "faktura-vydana":[
      {
        "id": "code:EXTERNI CISLO",
        "kod": "EXTERNI CISLO",
        "typDokl": "code:FAKTURA",
      }
    ]
  }
}


Faktura s odpočtem zálohy

Odpočet zálohy je popsán v samostatném článku o odpočtech záloh.


Faktura s odpočtem zálohového daňového dokladu

Coming soon 🙂.


Závěrečné poznámky

Během psaní těchto příkladů jsem zjistil, že nemám rád JSON 🙂. Protože v něm nejdou dělat komentáře!

REST API, FlexiBee API

- (10. 11. 2022)

Jsem programátor, horolezec a tak trochu FlexiBee fanatik :-).
Na CharlieBlogu sepisuji své nápady a poznatky už od roku 2006.

Powered by CharlieBlog Engine v2.3 - Login