Jak se ve FlexiBee vyhnout rezervacím

Rezervace vás omezují. Vždy a všude. Ve FlexiBee i v Pohodě. Jakmile je začnete používat, zjistíte, že nemůžete jen tak vyfakturovat nějakou objednávku. Na konci roku s nimi bude taky problém. Jak se jim tedy vyhnout?

Proč používat rezervace?

Rezervacemi se nejčastěji nahrazuje počet objednaných kusů, který ve FlexiBee není nikde vidět.

Pro váš e-shop je toto celkem důležitá informace. Protože stav skladu, který chcete v e-shopu vidět a ukazovat zákazníkům, je reálný aktuální stav skladu po odečtení všech nevyřízených objednávek.
Např. pokud máte na skladě 10 ks nějakého produktu a na 5 ks máte objednávky, tak pro nové objednávky je již dostupných jen 5 ks.

Proč nepoužívat rezervace?

Rezervace vám totiž zablokují možnost zboží vyskladnit jinam, než na objednávku na kterou je rezervováno. Každou chvíli se vám tak bude stávat, že objednávka, která čeká na jeden kus nějakého produktu vám blokuje jiné objednávky, které byste již mohli vyskladnit.

Jste tedy nuceni pořád rezervace mazat a po vyskladnění / vyfakturování nějaké objednávky je zase vytvářet.

Další věc, která jsme teď při přechodu na nový rok zjistili je, že rezervace brání uspokojení požadavků na výdej.

Také každou chvíli řešíme, že se některé položky objednávek zarezervují a některé ne. Nebo je dokonce rezervován zcela jiný produkt.

Pro Pohoda nadšence... ani tam to není to správné řešení a rezervace způsobují ještě větší problémy 🙂

Správný stav skladu pro váš e-shop

Jediná možnost je uživatelským dotazem.

Navíc, jako bonus, budete mít stav skladu rychlejší.

Uživatelský dotaz, který nepotřebuje rezervace, aby věděl, kolik máte objednáno

select *, stavMj - pozadavkyMj - objednanoMj - objednanovsade as stavSkladu, rezervmj - objednanoMj - objednanovsade as rozdil from (
  select max(c.kod) as cenik_kod, max(s.kod) as sklad_kod, uo.kod as ucetniobdobi, k.stavMj as stavMj, k.pozadavkyMj as pozadavkymj, k.rezervMj as rezervMj,
    coalesce(sum(
        case when d.stavUzivK is not null and (d.stavUzivK = 'stavDoklObch.hotovo' or d.stavUzivK = 'stavDoklObch.vydano' or d.stavUzivK = 'stavDoklObch.storno') then 0.00000 else po.mnozmj - po.mnozmjreal end
      ), 0.00000) as objednanoMj,
    coalesce((select sum(
        case when d1.stavUzivK is not null and (d1.stavUzivK = 'stavDoklObch.hotovo' or d1.stavUzivK = 'stavDoklObch.vydano' or d1.stavUzivK = 'stavDoklObch.storno') then 0.00000 else sada.mnozmj * (po1.mnozmj - po1.mnozmjreal) end
        ) from dpolobch po1
          left join ddoklobch d1 on po1.iddoklobch = d1.iddoklobch
          left join csady sada on po1.idcenik = sada.idceniksada
          where po1.modul = 'OBP' and po1.storno = false and sada.idcenik is not null and k.idcenik = sada.idcenik and k.idskladu = po1.idbspskl
      ), 0.00000) as objednanoVSade,
    (select count(*) from csady where idceniksada = k.idcenik) as sada,
    (select sumtext(cast(vkc.idvybklic as varchar)) from wkli_cenik vkc where vkc.idcenik = k.idcenik) as idvybklice,
    (select sumtext(vk.kod) from wvybklice vk where vk.idvybklice in (select vkc.idvybklic from wkli_cenik vkc where vkc.idcenik = k.idcenik)) as stitky
  from skarty k
  left join ccenik c on k.idcenik = c.idcenik
  left join dbsp s on s.idbsp = k.idskladu
  left join dpolobch po on po.modul = 'OBP' and po.storno = false and po.idcenik = k.idcenik and po.idbspskl = k.idskladu
  left join ddoklobch d on d.iddoklobch = po.iddoklobch
  left join nucetobdobi uo on uo.iducetobdobi = k.iducetobdobi
  where uo.kod = to_char(extract(year from now()), 'FM9999')
  group by k.idcenik, k.idskladu, k.idkarty, uo.kod
) as a


Tento uživatelský dotaz vypíše pro konkrétní produkt a sklad (tedy skladovou kartu) aktuální stav skladu, celkový počet požadavků na výdej, celkový počet rezervací, celkový počet objednaných MJ a celkový počet MJ objednaných v sadách.
Také vypíše stav skladu (reálný stav skladu – požadavky – objednávky).

Dalším využitím tohoto dotazu je kontrola rezervací. Výsledek dotazu obsahuje i sloupec rozdíl, který ukazuje rozdíl v rezervacích oproti nezrealizovaným objednávkám.

Výsledek dotazu také obsahuje informaci o tom, zda produkt je sadou nebo není. To jen tak mimochodem 🙂.

Uživatelský dotaz ke stažení

Samozřejmě ZDARMA 😉


Závěr

Tento dotaz vám umožní mít na e-shopu aktuální stav skladu i bez toho, abyste měli ve FlexiBee aktivovány automatické rezervace.
Můžete pak vyskladňovat / fakturovat objednávky podle toho jak potřebujete a vyčištění požadavků na výdej při uzavírání účetního období bude jednodušší 😉.

Používáte rezervace? Zkuste si spustit tenhle dotaz, jestli vám rezervace souhlasí na počet objednaných kusů.

Sklad, Rezervace

- (15. 6. 2020)

Líbil se vám článek?

Nasdílejte ho svým přátelům na sociálních sítích.

Pinterest

Názory, připomínky a jiné komentáře

Zatím nikdo nic nenapsal. Buďte první :-).

Vložit nový komentář

Jsem programátor, horolezec a tak trochu FlexiBee fanatik :-).
Na CharlieBlogu sepisuji své nápady a poznatky už od roku 2006.

Powered by CharlieBlog Engine v2.3 - Login