Přenesená daňová povinnost ve FlexiBee

Jak postupovat, když ve FlexiBee potřebuji vystavit nebo přijmout fakturu s přenesenou daňovou povinností? Není na tom nic složitého!

Postup se lehce liší pro vydané a přijaté faktury

Vydané faktury

Přijaté faktury


Vystavení faktury s přenesenou daňovou povinností

V menu Prodej – Vydané faktury začneme vystavovat novou fakturu.

 1. v poli Řádek DPH (záložka Účtování a řádek DPH) zvolíme hodnotu 25.
 2. v poli Řádek kon. hl. (záložka Účtování a řádek DPH) zvolíme hodnotu A.1.
 3. vyplníme adresu a DIČ odběratele.
 4. fakturu musíme vyplňovat jako položkovou (položky přidáváme tlačítkem Přidat nad seznamem položek)!
 5. na položkách volíme Sazbu DPH 0%
 6. na položkách vyplňujeme pole Kód přenesení DPH (na záložce Účtování/upřesnění). Správný kód přenesení vybereme ze seznamu podle toho, co chceme fakturovat.
 7. pokud se nám chce, vyplňujeme i pole Původní sazba DPH. Tato hodnota pak bude tištěna na tiskopise. Jinak nic neovlivňuje.


Jak si vystavení faktury s PDP zjednodušit a na nic nezapomenout?

Vytvořte si předpis zaúčtování, který v sobě bude mít v poli Kód plnění pro DPH nastaven hodnotu Přenesená daňová povinnost. Tento předpis pak vyberte na každé nové vydané faktuře s přenesenou daňovou povinností.
Výběr tohoto předpisu zaúčtování správně nastaví řádek DPH, položky faktury budou rovnou přidávány s nulovou sazbou DPH a při nevyplnění kódu přenesení DPH bude FlexiBee upozorňovat na to, že je ho potřeba vyplnit.

Jediné co není možné v předpisu zaúčtování přednastavit je Řádek kontrolního hlášení. Ten se načítá z typu vydané faktury.
Nejlepším řešením tedy je založit si i samostatný typ dokladu pro faktury s přenesenou daňovou povinností. V něm vyberte předpis zaúčtování a řádek kontrolního hlášení.

Kódy přenesení DPH je možné nastavit v ceníku pro každý produkt samostatně. Pokud tedy ceník používáte, nastavte si je v něm 😉.

Vystavení faktury s přenesenou daňovou povinností je pak velmi jednoduché. Kliknete na tlačítko Nový, vyberete typ dokladu a vyplníte odběratele. Přidáte položky, které chcete fakturovat a na každé položce vyplníte pole ceník a množství. Nic víc, nic míň 🙂.

Jak má vypadat výsledek?

Obrázky se nestihly načíst.
Prosím opakujte akci zachvilku.
Detail vydané faktury s přenesenou daňovou povinností

Obrázky se nestihly načíst.
Prosím opakujte akci zachvilku.
Detail položky vydané faktury s přenesenou daňovou povinností

Obrázky se nestihly načíst.
Prosím opakujte akci zachvilku.
Správné nastavení přenesené daňové povinnosti na záložce účtování/upřesnění

Obrázky se nestihly načíst.
Prosím opakujte akci zachvilku.
Vytištěná vydaná faktura s přenesenou daňovou povinností


Přijetí faktury s přenesenou daňovou povinností

V menu Nákup – Přijaté faktury začneme vytvářet novou přijatou fakturu.

 1. v poli Řádek DPH (záložka Účtování a řádek DPH) zvolíme hodnotu 10-11, 43-44.
 2. v poli Řádek kon. hl. (záložka Účtování a řádek DPH) zvolíme hodnotu B.1.
 3. vyplníme adresu a DIČ dodavatele.
 4. fakturu musíme vyplňovat jako položkovou (položky přidáváme tlačítkem Přidat nad seznamem položek)!
 5. na položkách vyplňujeme správnou Sazbu DPH. Občas tato bývá na faktuře uvedena jako „Původní sazba“.
 6. na položkách vyplňujeme pole Kód přenesení DPH (na záložce Účtování/upřesnění). Správný kód přenesení vybereme ze seznamu podle toho, co je nám fakturováno.


Jak si přijetí faktury s PDP zjednodušit a na nic nezapomenout?

Stejně jako u vydané faktury vytvořením předpisu zaúčtování s Kódem plnění pro DPH nastaveným na Přenesená daňová povinnost. Tento předpis společně s řádkem kontrolního hlášení 10-11, 43-44 vybrat v novém typu přijaté faktury 😉.

Jak má vypadat výsledek?

Obrázky se nestihly načíst.
Prosím opakujte akci zachvilku.
Detail přijaté faktury s přenesenou daňovou povinností

Obrázky se nestihly načíst.
Prosím opakujte akci zachvilku.
Detail položky přijaté faktury s přenesenou daňovou povinností

Obrázky se nestihly načíst.
Prosím opakujte akci zachvilku.
Správné nastavení přenesené daňové povinnosti na záložce účtování/upřesnění

Obrázky se nestihly načíst.
Prosím opakujte akci zachvilku.
Vytištěná přijatá faktura s přenesenou daňovou povinností


Na co si dát pozor?

Faktura s přenesenou daňovou povinností není faktura s Reverse Charge. Ta se ve FlexiBee vystavuje jinak!

Dohodli jsme se (na Facebooku 😀), že to budeme nazývat správnými pojmy.

Tento článek pojednává o TUZEMSKÉ PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI neboli TUZEMSKÉM REVERSE CHARGE.
Zahraniční přenesenou daňovou povinnost neboli zahraniční reverse charge podle něho neřešte!

Řešení zahraničního reverse charge je popsáno v často kladených dotazech FlexiBee.
Reverse charge v rámci EU
Reverse charge mimo EU

Zdroje:
https://podpora.flexibee.eu/knowledge-bases/2/articles/120-jak-zadat-fakturu-vydanouprijatou-s-prenesenou-danovou-povinnosti-92
https://www.flexibee.eu/podpora/dokumentace/napoveda/evidence_dle__92a/
https://www.flexibee.eu/podpora/Knowledgebase/Article/View/69/0/penesena-daova-povinnost

Přenesená daňová povinnost, Nastavení FlexiBee

- (20. 5. 2020)

Líbil se vám článek?

Nasdílejte ho svým přátelům na sociálních sítích.

Pinterest

Názory, připomínky a jiné komentáře

Zatím nikdo nic nenapsal. Buďte první :-).

Vložit nový komentář

Jsem programátor, horolezec a tak trochu FlexiBee fanatik :-).
Na CharlieBlogu sepisuji své nápady a poznatky už od roku 2006.

Powered by CharlieBlog Engine v2.3 - Login