Raspberry Pi Meteostanice

Jedním ze základních projektů, kterým by každý „builder“ měl s Raspberry Pi začít, je meteostanice. Je to takový „Hello World“ příklad na práci s GPIO.

I já jsem se tedy rozhodl si tuto úlohu vyzkoušet a trochu prostudovat, co je vlastně s GPIO možné.

GPIO je zkratka pro General Purpose Input/Output. Jedná se o ty dvě řady pinů na okraji „maliny“. Je s nimi možné rozsvěcet LED diody, připojovat k nim různé sensory a ovládat další věci.

Rozložení pinů.


Obrázky se nestihly načíst.
Prosím opakujte akci zachvilku.Obsah:
2x 5V napájení
2x 3,3V napájení
8x Uzemnění
28x Datový pin

Jak to bude fungovat?


Načítání dat ze senzorů bude řešeno v jazyce Python, protože pro tento jazyk jsem na internetu našel mnoho příkladů. Je v něm možné se připojit k databázi MySQL i PostgreSQL pro ukládání dat. Využití databáze pro ukládání dat umožňuje sběr dat z více meteostanic na jednom místě. Není tedy nutné, aby meteostanice sloužila zároveň jako webserver a byla přístupná z internetu. Zcela postačí, když bude umožňovat SSH přístup z vnitřní sítě.

Z databáze se pak budou data načítat a zobrazovat na jednoduché PHP stránce. Pro PHP existují i různé frameworky usnadňující zaznamenání dat do grafu.
Výsledné hodnoty naměřené meteostanicí a zanesené do grafu mohou pak vypadat například takto.

Obrázky se nestihly načíst.
Prosím opakujte akci zachvilku.Co bude potřeba?


1. Raspberry Pi (buď plnohodnotný model B nebo Zero)
2. Senzory (např. Sense Hat, teplotní čidlo DS18B20, vlhkostní čidlo DHT22, čidlo atmosferického tlaku MPL3115A2, …)
3. Rezistory (4k7 nebo 10k)
4. Pájku s příslušenstvím
5. Kabely na propojení
6. Kamerový modul (pokud by meteostanice měla fungovat i jako webkamera 😉

Na webovém serveru je potřeba v databázi vytvořit tabulku pro ukládání dat.

PostgreSQL
create table weather(date_time timestamp not null);
MySQL
CREATE TABLE `weather` (`date_time` datetime NOT NULL) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;

Tabulka bude zatím obsahovat jen sloupec s datem a časem. Ostatní sloupce budou doplněny až podle toho, jaká čidla budeme k meteostanici připojovat.

V následujících několika článcích proberu připojení jednotlivých čidel k Raspberry a postupy jak z nich číst data.

Meteostanice

- (15. 6. 2018)

Jsem programátor, horolezec a tak trochu FlexiBee fanatik :-).
Na CharlieBlogu sepisuji své nápady a poznatky už od roku 2006.

Powered by CharlieBlog Engine v2.3 - Login