FlexiBee a Integromat - automatizace činností

Velkou výhodou Integromatu je jednoduchost vytváření jednotlivých scénářů. Díky němu je tedy možné si velmi jednoduše zautomatizovat jednotlivé činnosti, které se při práci s FlexiBee každý den opakují.

Automatické online stahování bankovních výpisů

Ve FlexiBee je možné online stahovat bankovních výpisů z FIO banky. Pro stažení ale musí uživatel vždy kliknout na tlačítko Stáhnout výpisy online ve službách, v evidenci banka. Pokud chceme na příchozí platbu reagovat co nejrychleji, je potřeba z tohoto procesu uživatele vyřadit.

Stahování online výpisů je dostupné v API FlexiBee a tak je automatizace možná a velmi jednoduchá.

Jediné, co je potřeba, je poslat PUT nebo POST požadavek na adresu
/c/{firma}/banka/nacteni-vypisu-online.json
To Integromat zvládne levou zadní.

Do scénáře Integromatu vložíme komponentu pro HTTP request. Zadáme adresu pro načítání bankovních výpisů, metodu nastavíme na PUT a zadáme přihlašovací údaje.

Obrázky se nestihly načíst.
Prosím opakujte akci zachvilku.


A je to 🙂.

Automatické generování faktur ze smluv

Modul Smlouvy ve FlexiBee umožňuje generování pravidelných faktur vydaných i přijatých. Pokud potřebujeme mít faktury vygenerovány vždy včas, je i z této činnosti potřebné zásahy uživatele odstranit.

Nejprve si správně nastavíme jednotlivé smlouvy. To je nejdůležitější část. Jakmile kontrolu nad generováním převezme automat, budeme jen horko těžko hasit problémy vzniklé nesprávným nastavením.
Když jsme si jisti, že jsou smlouvy nastaveny a faktury se generují správně, je možné opět využít FlexiBee API k automatizaci celého procesu.

Opět využijeme Integromatí modul pro HTTP request a zavoláme PUT nebo POST na adresu
/c/{firma}/smlouva/generovani-faktur.json

Obrázky se nestihly načíst.
Prosím opakujte akci zachvilku.Automatické odesílání faktur e-mailem

Další činností, kterou je možné pomocí Integromatu ve FlexiBee zautomatizovat, je odesílání faktur mailem.
Pokud je u faktury nastavena v poli Stav mailu hodnota Odeslat, je možné pomocí API zajistit její odeslání. Všechny ostatní faktury automatické odesílání ignoruje.

Automatické odesílání vydaných faktur se aktivuje PUT požadavkem na adresu
/c/{firma}/faktura-vydana/automaticky-odeslat-neodeslane.json

Obrázky se nestihly načíst.
Prosím opakujte akci zachvilku.Zákazníci nyní obdrží faktury mailem. Nestane se tedy, že obchodník zapomene fakturu poslat 🙂.

Další informace, jak nastavit FlexiBee, aby bylo možné doklady automaticky odesílat, jsou dostupné v nápovědě v sekci Odeslání dokladů e-mailem.

Automatické párování

Přes REST API FlexiBee je možné s využitím Integromatu zautomatizovat i párování dokladů. Proč by měl uživatel klikat na tlačítko automatické párování v modulu banka nebo pokladna, když tuto činnost za něj může také provádět stroj.

API endpoint, pro spuštění automatického párování, je dostupný na adrese
/c/{firma}/banka/automaticke-parovani.json
Na tuto URL pošleme PUT požadavek a FlexiBee začne vesele párovat platby.

Obrázky se nestihly načíst.
Prosím opakujte akci zachvilku.Automatické párování páruje doklady při shodném variabilním symbolu a částce. Jiný způsob (přes desktopovou aplikaci jsou dostupné 4 různé způsoby) není v současné době přes API dostupný.

CSRF protection applied

Relativně často jsem se setkával s tím, že mi FlexiBee odpovědělo:
CSRF protection applied. If you are using REST API add .xml/.json to URL or add HTTP header Accept: application/xml
Každá adresa musí končit na .xml nebo .json. Podle toho, zda chceme odpověď ve formátu XML nebo JSON. Občas se hodí naklikat si i nějaké reakce na provedení nebo neprovedení operace.

Závěr

FlexiBee API, ve spojení s možnostmi a jednoduchostí Integromatu, je úžasným nástrojem pro automatizaci opakovaných činností.

Stejných výsledků je možné dosáhnout nastavení cronu (nebo jiného plánovače úloh), ale Integromat umožňuje tyto procesy zautomatizovat i běžným uživatelům. Není nutné instalovat žádný další software, jako například curl na počítače s Windows.

Další výhodou těchto automatizací je to, že je máme všechny na jednom místě.

Pokud navíc jednotlivým automatizacím nastavíme úsporně časový plán, vystačíme si stále s FREE tarifem Integromatu. Jednou denně je možné volat generování faktur ze smluv. I odesílání dokladů mailem je možné volat jen jednou za den (nejspíš večer).

REST API, Integromat

- (13. 6. 2018)

Jsem programátor, horolezec a tak trochu FlexiBee fanatik :-).
Na CharlieBlogu sepisuji své nápady a poznatky už od roku 2006.

Powered by CharlieBlog Engine v2.3 - Login