FlexiBee a Integromat - Notifikace s XLS přílohou

V předchozím scénáři jsme si vytvořili emailovou notifikaci pro skladové karty se stavem pod minimálním limitem. Co když je ale skladových karet, které mají nedostatečné množství, mnoho? V tomto případě je lepší, místo formátovaného emailu, si poslat email s XLS přílohou.

Úpravy ve FlexiBee

Pro získání dat použijeme stejný uživatelský dotaz jako v předchozím příkladu.Opět ho budeme volat pomocí REST API. Tentokráte ale nebudeme z FlexiBee načítat data ve formátu JSON, ale využijeme další možnosti, kterou API nabízí. Přes API je možné si obsah libovolné evidence vyexportovat rovnou do Excelu.

Vyvolání uživatelského dotazu tedy bude opět požadavkem typu GET na URL

server:port/c/indetifikátor_firmy/uzivatelsky-dotaz/id_dotazu/call.xls?limit=0
např. https://demo.flexibee.eu/c/demo/uzivatelsky-dotaz/45/call.xls?limit=0Jako návratovou hodnotu nám v tomto případě FlexiBee vygeneruje XLS soubor, obsahující kompletní údaje z dotazu.

Zpracování výsledku a odeslání mailu v Integromatu

Nyní již můžeme opět přistoupit k „naklikání“ scénáře v Integromatu. Jako v předchozím případě by nám měl opět postačit FREE tarif.

Obrázky se nestihly načíst.
Prosím opakujte akci zachvilku.


Scénář je na první pohled výrazně jednodušší než předchozí, kdy jsme se snažili seskládat z dat formátovaný email.

Modul HTTP

Scénář bude opět začínat modulem HTTP, který zajistí přihlášení do FlexiBee API a vygenerování potřebného XLS souboru.

Obrázky se nestihly načíst.
Prosím opakujte akci zachvilku.


Odeslání emailu s výsledkem

Když máme z FlexiBee úspěšně načtený XLS soubor, nic nebrání v tom si ho poslat na email. Opět jsou k dispozici dva moduly, které odeslání zařídí.

Obrázky se nestihly načíst.
Prosím opakujte akci zachvilku.


Zvolíme si Spojení pro Gmail, zadáme emailovou adresu příjemce (nebo příjemců), vyplníme nějaký předmět a text mailu a přiložíme přílohu. Příloha bude tvořena daty, která vygeneroval modul HTTP.

Závěr a zhodnocení

Pro většinu případů bude mail s přílohou lepším řešením než skládání formátovaného emailu. Toto tvrzení má hned několik důvodů.

1. Většina firem bude mít relativně velké množství skladových karet, jejichž stav je pod nastaveným minimálním stavem. Formátovaný email by tedy byl nepřehledný.

2. S XLS souborem, zaslaným na mail, je možné dále pracovat. Například ho naimportovat jako položky objednávky pro dodavatele zboží.

3. Celá notifikace spotřebovává výrazně méně operací Integromatu a je tedy levnější. Notifikace s XLS přílohou na každý běh spotřebuje 2 operace. Notifikace s formátovaným emailem spotřebuje n + 5 operací (n je počet skladových karet pod minimálním stavem).

Nevýhodou může být složitější vypnutí notifikací v případě, že žádné skladové karty nejsou pod minimálním stavem. I to je ale možné s pomocí Integromatu vyřešit.

REST API, Integromat

- (17. 3. 2019)

Jsem programátor, horolezec a tak trochu FlexiBee fanatik :-).
Na CharlieBlogu sepisuji své nápady a poznatky už od roku 2006.

Powered by CharlieBlog Engine v2.3 - Login