Raspberry Pi jako webserver - MySQL

Další databázovou možností je MySQL. Co je potřeba udělat proto, aby na webserveru běžela i tato databáze?

Instalace se provádí náseldujícím příkazem
sudo apt-get update
sudo apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysql

Tento příkaz nainstaluje MySQL server a client. Také nainstaluje podporu MySQL pro PHP.
Během instalace budete požádáni o heslo pro uživatele root. Zadejte ho tedy a zapamatujte si ho.

Správu databáze je možné provádět pomocí nástroje PhpMyAdmin.
Jeho instalace se provádí příkazem
sudo apt-get install phpmyadmin
Během instalace se instalátor zeptá, zda jako webserver používáte apache2 nebo lighttpd. Zvolíme apache2, protože ten jsme nainstalovali v prvním díle seriálu.

Instalátor PhpMyAdmin se následně pokusí vytvořit svou vlastní databázi, kterou potřebuje pro běh. Zvolte tedy Yes a zadejte heslo pro MySQL root uživatele, které jste zadávali při instalaci MySQL serveru.
Následně se instalátor zeptá na heslo pro PhpMySQL. Můžete zadat stejné heslo jako pro MySQL root uživatele nebo jiné. Nezáleží na tom. Opět je ale nutné si ho pamatovat 🙂.

Jako další krok je potřeba nastavit apache server tak, aby umožnil do PhpMyAdmin přístup na URL http://ip_adresa/phpmyadmin.
sudo vim /etc/apache2/apache2.conf Do souboru musíme doplnit
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf A následně pomocí :wq změnu zapsat a zavřít vim.

Po uspěšném doplnění restartujeme apache server
sudo apachectl restart
Pozor ale na URL adresu pro přístup do PhpMyAdmin. Adresy jako admin, phpmyadmin, pma, myadmin a další jsou oblíbené cíle "hackerů" 🙂.

Raspberry Pi, Webserver, MySQL

- (19. 6. 2018)

Jsem programátor, horolezec a tak trochu FlexiBee fanatik :-).
Na CharlieBlogu sepisuji své nápady a poznatky už od roku 2006.

Powered by CharlieBlog Engine v2.3 - Login