Raspberry Pi jako webserver - PostgreSQL

Data webového serveru je potřeba mít uložena v nějaké databázi. Jak tedy na Raspberry Pi nainstalovat databázi PostgreSQL?

Instalace databáze PostgreSQL je velmi jednoduchá.
sudo apt-get update
sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib php5-pgsql

Tento příkaz nainstaluje databázi PostgreSQL 9.4. Také založí uživatele postgres, pod kterým PostgreSQL běží. Tento uživatel ale nemá nastaveno heslo a proto není možné se pod ním přihlásit do systému. Dalším balíčkem, který se nainstaluje, je podpora pro PostgreSQL pro PHP.

Konfigurační soubory databáze se nachází v adresáři
/etc/postgresql/9.4/main
Pokud chceme do PostgreSQL přistupovat například pomocí nástroje pgAdmin z místní sítě je potřeba do souboru pg_hba.conf přidat řádek
host all all 192.168.1.13/24 trust
V souboru postgresql.conf je potřeba nastavit, že databáze poslouchá na adrese localhost a také na ip adrese Raspberry Pi.
listen_addresses = 'localhost,192.168.1.48'
Pak je potřeba PostgreSQL restartovat.
sudo /etc/init.d/postgresql restart
Nyní se již můžeme k databázi připojit pomocí pgAdmina a založit si potřebné uživatele i databáze.

Raspberry Pi, Webserver, PostgreSQL

- (11. 7. 2018)

Jsem programátor, horolezec a tak trochu FlexiBee fanatik :-).
Na CharlieBlogu sepisuji své nápady a poznatky už od roku 2006.

Powered by CharlieBlog Engine v2.3 - Login